TIJDSVERSCHIL IN MIAMI

Miami valt in de Eastern Time zone, die hoort bij de westkust van de Verenigde Staten. Het standaard tijdsverschil met Nederland en België is 6 uur. Dat betekent dat het in Miami normaal 6 uur vroeger is dan bij ons, met uitzondering van de periodes waarin Miami wél een zomertijd kent en wij niet.

Zomertijd

Net als ons kent ook de Verenigde Staten een zomertijdregeling. Deze loopt echter niet helemaal synchroon met ons, want in Amerika duurt deze een kleine maand langer. In de tussenliggende periodes, als Miami wél een zomertijd kent en het bij ons wintertijd is, is het tijdsverschil slechts 5 uur in plaats van 6 uur.

Dit is van toepassing gedurende de volgende periodes:
– in het voorjaar tussen de tweede zondag van maart en de laatste zondag van maart
– in het najaar tussen de laatste zondag van oktober en de tweede zondag van november

tijdsverschil met Miami