ORKANEN IN MIAMI

Miami ligt in het Caribische gebied, een zone waar elk jaar orkaanactiviteit is vanaf juli tot begin december. Orkaan is een benaming voor een tropische cycloon, wat een storm is die windkracht 12 bereikt op de schaal van Saffir en Simpson.

De orkanen ontstaan boven het relatief warme zeewater van de Atlantische Oceaan tussen Afrika en Amerika. Lagedrukgebieden kunnen hier uitgroeien tot tropische depressies die zorgen voor veel wind en regen. In enkele gevallen groeien deze tropische depressies uit tot orkanen die soms met vernietigende kracht de Cariben binnentrekken.

De kans op orkanen in Miami

De orkanen die een gemiddelde doorsnee hebben van 500 tot 1500 kilometer kunnen ook Miami treffen of in de buurt komen van Miami. Per jaar ontstaan er gemiddeld tussen de vijf en twintig orkanen in de regio, waarvan er gemiddeld drie tot vijftien met orkaankracht aan land komen. De kans dat een orkaan daadwerkelijk Miami raakt is vrij klein omdat de regio groot is en het hart van de orkaan slechts enkele tientallen kilometers groot is. Wel kan Miami gedurende het orkaanseizoen af en toe last hebben van tropische depressies of restanten van orkanen die voor veel regen en wind kunnen zorgen.

orkaan bij Florida

Orkaanseizoen

Het orkaanseizoen loopt officieel van 1 juli tot 1 december. De grootste kans op hurricanes zoals de Amerikanen ze noemen is in de maanden augustus, september en oktober. Omdat depressies die mogelijk tot orkanen uit kunnen groeien al in een vroeg stadium zichtbaar zijn kan er al redelijk ver vooraf gezien worden of er kans is dat er een orkaan gaat ontstaan. Omdat orkanen systemen zijn die vrij traag bewegen duurt het vaak dagen voordat hij daadwerkelijk het Caribische gebied inkomt. Het mogelijke pad is dan al met redelijke nauwkeurigheid te voorspellen.

Maatregelen bij mogelijke orkanen

In het geval dat er een kans is dat een orkaan in de buurt van Miami kan komen dan worden de autoriteiten daarover op tijd ingelicht. Op basis van alle beschikbare informatie zal men zich in Miami klaarmaken voor een mogelijk treffen met een orkaan. Deze maatregelen zullen hoofdzakelijk bestaan uit het dichttimmeren van ramen en deuren, het verwijderen van spullen die niet echt windbestendig zijn en het inrichten van slaapplekken voor daklozen.

Evacueren is een optie die toegepast wordt als er een redelijk grote kans is dat een orkaan in de buurt van Miami het land raakt en deze tevens een verwoestende kracht heeft. Individueel kunnen sommige hotels al op eigen houtje beslissen om gasten tijdelijk elders onder te brengen.

Volg de orkanen

Op de website van het National Hurricane Center kun je alles volgen over tropische depressies, stormen en orkanen die ontstaan of actief zijn. Het belangrijkste is dat je het voorspelde pad voor de komende dagen kunt zien, met daarbij een inschatting van de mogelijke windsnelheden.

BEKIJK ACTUELE TROPISCHE DEPRESSIES EN ORKANEN

Vliegverkeer

In het geval van een orkaan of tropische storm in de buurt van Miami kan er besloten worden het vliegveld tijdelijk dicht te gooien voor al het vliegverkeer of het aantal landingen en dalingen te beperken. Hierdoor is er een (kleine) kans dat gedurende het orkaanseizoen uw vlucht flink vertraagd wordt of zelfs geannuleerd wordt. Zoals al aangegeven is de kans niet groot, maar wel aanwezig.

Veiligheid

Zelden hoor je over dodelijke slachtoffers of gewonden onder toeristen als gevolg van een orkaan in Miami. Omdat men hier gewend is aan stormen en met serieus alle voorzorgsmaatregelen neemt die nodig zijn wordt de schade meestal beperkt tot materiële schade. De Amerikaanse overheid en de hotels willen geen enkel risico lopen wat betreft de veiligheid van hun inwoners en bezoekers.

Soms gaat het wel mis, zoals in New Orleans dat in 2005 zwaar getroffen werd door orkaan Katrina. De reden dat het hier zo mis heeft kunnen gaan ligt vooral aan het feit dat de manier waarop de stad gebouwd is niet opgewassen is tegen zware orkanen en vooral wateroverlast als gevolg van extreme regenval. Overstromingen hebben meer schade aangericht dan de wind zelf. De menselijke slachtoffers waren vooral te wijten aan het negeren van de opdracht om te evacueren.